انتخاب خودکار فانتزی پری دریایی از مرکز ما توسط یک بازیگری محبوب

انتخاب یک خودکار بیشتر از اندازه نوک و ظاهر آن است و جوهر داخل خودکار فانتزی پری دریایی چیزی است که باعث می‌شود روی کاغذهای خاص بهتر از سایر کاغذها بنویسد، به آن ضد آب یا زمان خشک شدن سریع می‌دهد یا به نوشته‌های شما رنگی زنده می‌بخشد.

اگرچه طراحی نوک خودکار ارتباط زیادی با روان نوشتن یک خودکار دارد، اما جوهری که از نوک آن جاری می شود به همان اندازه مهم است.

در این راهنما، با بررسی اصول اولیه ساخت جوهر قلم و تأثیر فرمول‌بندی‌های مختلف بر رفتار جوهر، به شما کمک می‌کنیم تا نوع مناسب قلم را انتخاب کنید – یعنی خودکاری با نوع جوهر مناسب و به‌عنوان غیر شیمی‌دانی که درباره یک موضوع فنی و پیچیده بحث می‌کنیم، ما فقط به کلیات گسترده ترکیب جوهر خواهیم پرداخت.

با این حال، حتی درک سطحی از انواع جوهر باید انتخاب قلم مناسب شما را آسان‌تر کند و به خواندن ادامه دهید یا ویدیوی زیر را تماشا کنید تا یاد بگیرید چگونه قلم مناسب خود را انتخاب کنید.

خودکار فانتزی پری دریایی
آیا می توانید فقط به من بگویید قلمی که کار می کند؟
اگر تمام چیزی که به دنبال آن هستید یک خودکار قابل اعتماد است که روی هر نوع کاغذی کار می کند، ما یک توپ پوتین را پیشنهاد می کنیم.

Uni Jetstream مورد علاقه ماست! از جوهر کم ویسکوزیته استفاده می کند که جریان بدون دردسر هنگام نوشتن را امکان پذیر می کند و همچنین در چندین رنگ بدنه و اندازه نوک از 0.38 میلی متر تا 1.0 میلی متر عرضه می شود و اگر می‌خواهید درباره ترکیب‌های جوهر خاص و مزایای آنها بیشتر بدانید، به خواندن ادامه دهید.

از چه جوهری استفاده کنم؟
اگر نمی‌خواهید کل راهنما را بخوانید، این جدول مکان خوبی برای شروع است و ستون اول ویژگی هایی را که ممکن است در جوهر بخواهید فهرست می کند و ستون دوم انواع جوهرهایی را فهرست می‌کند که اغلب دارای آن ویژگی‌ها هستند.